Bureau Mr Laman Trip


Bureau Mr Laman Trip is gespecialiseerd in het oplossen van pensioenvraagstukken voor werkgevers, zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaren. Daarbij wordt samengewerkt met de overige adviseurs van de ondernemer, zoals de accountant, advocaat en belastingconsulent. Ook geeft het bureau advies aan particulieren.
Bureau Mr. Laman Trip is van mening dat een financieel advies niet los kan worden gezien van de overige vermogensbestanddelen, terwijl beslissingen omtrent de aanwending van het vermogen moeten worden geplaatst in het kader van de totale vermogenspositie. Op deze basis adviseert het bureau ook over hypotheken, gouden handdrukken en financiële diensten. Het bureau werkt onafhankelijk van financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Bureau Mr Laman Trip is een Besloten Vennootschap waarvan alle aandelen in handen zijn van de oprichter en directeur. Zijn kennis is opgedaan via de notariële rechtenstudie aan de Rijks Universiteit Groningen en gerichte cursussen met betrekking tot pensioen en pensioenvraagstukken. De ervaring kwam als directeur van een belangenvereniging voor eigenaren van onroerende zaken, gevolgd door een dienstverband bij een internationale bankinstelling. Naast het leren kennen van alle facetten van de financiële dienstverlening, bestond de hoofdtaak uit juridisch advies inzake het pensioenfonds van dit bedrijf. Geen enkele verzekeringsmaatschappij heeft enig belang in het bedrijf. Een objectief advies is daarom gewaarborgd. Middels een samenwerkingsverband telt de organisatie 15 professionele medewerkers.